Четец на QR Code

Можете да сканирате QR Code.
  1. При използване на камерата, докоснете (икона Настройки).
  2. Докоснете превключвателя [Четец на QR Code], за да разрешите функцията.
    Настройката е записана.

Сканиране на QR Code

  1. Насочете камерата към QR Code.
  2. Докоснете върху известието, което се появява.

    Ако известието не се появява, плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът с известия и след това потвърдете.

Съвет

  • За да се покаже известието с QR Code на екрана на приложението “Камера”, намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения] > [Камера] > [Известия] > [Четец на QR Code], след което докоснете превключвателя [Показване на изскачащ прозорец на екрана], за да разрешите функцията с избрана [Стандартно].