Звуци и тонове

Задаване на тон за звънене

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук].
 2. Потребители на устройства с две SIM карти, изберете [Тон звънене на телефона – SIM 1] или [Тон звънене на телефона – SIM 2]. За потребители на устройства с една SIM карта, натиснете [Мелодия на телефона].
 3. Изберете звуков сигнал от списъка.
  За да изберете музикален файл, записан на устройството, натиснете [Добавяне на мелодия].
 4. За потвърждение, натиснете [OK].

Задаване на звук за известие

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Звук за известие].
 2. Изберете звуков сигнал от списъка.
  За да изберете музикален файл, записан на устройството, натиснете [Добавяне на известие].
 3. За потвърждение, натиснете [OK].

Съвет

 • За да изключите всички звуци за тон и/или известия и да настроите устройството само да вибрира, изберете [Няма] от списъка.
 • За да разрешите или забраните други звуци и тонове, намерете и натиснете [Настройки] > [Звук] > [Разширени], след което натиснете превключвателите, за да разрешите или забраните различните звуци и тонове.