Включване или изключване на Страничен сензор

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени].
  2. Натиснете [Страничен сензор].
  3. Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.