Заснемане на снимки и запис на видео на хора

Когато е избран режим за снимки, приложението Камера може да открива лица и очи на хора. Когато е открито лице или око, се появява рамката за откриване. Натиснете (икона Eye AF) , за да превключите фокуса между лицата и окото. При откриване на няколко лица натиснете която и да е рамка, за да изберете лицето, което искате да фокусирате. Когато камерата е настроена да се фокусира върху очи, натиснете произволно лице, за да изберете окото, което искате да фокусирате.
Когато е избран режим на видео, приложението Камера може да открива лица на хора. Лицата на фокус са обозначени с цветна рамка.

Използвайте Улавяне на усмивка за автоматична снимка, когато някой се усмихне. Ако записвате видео, при всяка усмивка се прави снимка.

Забележка

  • Функцията Eye AF не е налична при заснемане на селфита или запис на видеоклипове.

Изображение на заснемане на селфи

Заснемане на снимки и запис на видео на хора

  • Обърнете внимание на ориентацията на камерата. Използвайте портрет за снимки отблизо, за да запълните рамката. Използвайте пейзаж за групови снимки отблизо или за да заснемете обект на заден план.
  • Поставете камерата на твърда повърхност и използвайте таймера за самозаснемане, за да предотвратите замъглени снимки.