Използване на Ускорител за игри по време на игра

Можете да персонализирате различни настройки, докато играете игра.
  1. Докато играете на игра, натиснете (Плаваща икона).
  2. В менюто, което се отваря, натиснете и конфигурирайте желаните настройки.

    Изображение на менюто Ускорител за игри.

Съвет

  • Можете да плъзгате и премествате (Плаваща икона) до желаната позиция, например, до ръба на екрана. Можете също да превключите (Плаваща икона) на (Лента за издърпване надолу). Натиснете (Плаваща икона) > [Вид меню] и след това изберете [Лента за издърпване надолу], за да превключите.
  • Режимът STAMINA е изключен, докато използвате приложението Ускорител за игри. Ако искате да дадете приоритет на живота на батерията, настройте [Режим на игра] на [Предпочитание за живот на батерията].
  • Когато [Режим на игра] е настроено на [Предпочитание за производителност], [Намаляване на размазването движ.] в [Настр. на качеството на изобр.] се включва автоматично.