Modtagelse af et opkald

Så længe som din BLUETOOTH-mobiltelefon understøtter HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), kan du snakke håndfrit på telefonen via de indbyggede mikrofoner i nakkehøjttaleren.

 • Hvis din BLUETOOTH-mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.

 • Betjeninger kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen som følger med mobiltelefonen.

Om ringetoner

Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone via nakkehøjttaleren.

Ringetonen varierer på følgende måder afhængigt af din BLUETOOTH-mobiltelefon.

 • Ringetone indstillet på nakkehøjttaleren

 • Ringetone indstillet på BLUETOOTH-mobiltelefonen

 • Ringetone indstillet på BLUETOOTH-mobiltelefonen kun til brug for en BLUETOOTH-tilslutning

 1. Tilslut nakkehøjttaleren med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

  Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blåt.

 2. Tryk på(afspil/opkald)-knappen når der modtages et opkald.

  Nakkehøjttaleren er udstyret med indbyggede retningsuafhængige mikrofoner. Du kan snakke uden at skulle overveje placeringerne af mikrofonenerne.

  Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone fra nakkehøjttaleren.

  Hvis der ikke høres nogen tone via nakkehøjttaleren

  Nakkehøjttaleren er muligvis ikke tilsluttet med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.

 3. Mens telefonen ringer, eller der er en telefonsamtale i gang, skal du justere lydstyrken ved at trykke på -/+ (lydstyrke)-knapperne på nakkehøjttaleren eller betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen.

  For at slukke for mikrofonenerne

  Tryk på(mikrofon fra)-knappen på nakkehøjttaleren.

  Mens der er en telefonsamtale i gang, vil tryk på (mikrofon fra)-knappen starte stemmevejledningen (Mic OFF (Mikrofon fra)), der angiver, at mikronerne slukkes*. Når du trykker på knappen én gang til, hører du stemmevejledningen (Mic ON (Mikrofon til)), som angiver, at mikrofonerne tændes.

  * Tilstanden, hvor mikrofonerne slukkes, angives med meddelelseslyden udsendt i intervaller på 7 sekunder.

 4. For at afslutte et opkald skal du trykke på(afspil/opkald)-knappen.

  Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter opkaldet ved at betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen, vil afspilning også genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

Tip!

 • Visse BLUETOOTH-mobiltelefoner har en prioritet for brug af håndsæt ved modtagelse af et opkald. I tilfælde af HFP- eller HSP-tilslutning skal du skifte opkaldsudstyret til nakkehøjttaleren ved at betjene din BLUETOOTH-mobiltelefon.

 • Lydstyrken for musikafspilning og lydstyrken for telefonsamtale indstilles uafhængigt på nakkehøjttaleren. Ændring af lydstyrken under en telefonsamtale påvirker ikke lydstyrken for musikafspilning.

Bemærk!

 • Afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen sættes afspilningen muligvis ikke på pause, når der kommer et indgående opkald.

 • Brug en BLUETOOTH-mobiltelefon mindst 50 cm væk fra nakkehøjttaleren. Der kan opstå støj, hvis nakkehøjttaleren og BLUETOOTH-mobiltelefonen er for tæt på hinanden.

 • Afhængigt af modellen af din smartphone, operativsystemet eller installerede apps kan visse funktioner af håndfri opkald muligvis ikke anvendes korrekt.

 • Mikrofon fra-funktionen fungerer for mikrofonerne på nakkehøjttaleren. Den påvirker ikke mikrofonindstillingerne på softwaren på din smartphone eller computer.