Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for et område på ca. 30 m.

Understøttet version og profiler for BLUETOOTH-standarden

En profil er et sæt funktioner standardiseret for enhver egenskab af BLUETOOTH-udstyr. Nakkehøjttaleren understøtter den/de følgende version og profiler af BLUETOOTH-standarden.

Understøttet BLUETOOTH-version: BLUETOOTH-standard, version 5,1

Understøttede BLUETOOTH-profiler:

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Muliggør transmission og modtagelse af indhold af høj kvalitet.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Muliggør justering af lydstyrke og betjeninger af afspilning/pause og spring til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.
 • HSP (Headset Profile)*: Muliggør telefonopkald og mobiltelefonbetjeninger.
 • HFP (Hands-free Profile)*: Muliggør håndfri telefonopkald og mobiltelefonbetjeninger.

* Hvis mobiltelefonen med BLUETOOTH-funktionen understøtter både HFP og HSP, skal du anvende HFP (Hands-free Profile).

Maksimal kommunikationsrækkevidde

Brug den trådløse BLUETOOTH-teknologi mellem nakkehøjttaleren og et udstyr, som er placeret inden for ca. 30 m fra hinanden.

Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.

 • Der er en genstand som fx en person, metal eller væg mellem nakkehøjttaleren og BLUETOOTH-udstyret.
 • Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af nakkehøjttaleren.
 • Der anvendes en mikroovn i nærheden af nakkehøjttaleren.
 • Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af nakkehøjttaleren.

Interferens fra andre enheder

Eftersom BLUETOOTH-udstyr og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) anvender den samme frekvens (2,4 GHz), kan der opstå mikrobølgeinterferens, hvilket kan resultere i en forringelse af kommunikationshastigheden, støj eller dårlig tilslutning, hvis nakkehøjttaleren anvendes i nærheden af en trådløs LAN-enhed.

Interferens med andet udstyr

Mikrobølger afgivet fra et BLUETOOTH-udstyr kan muligvis påvirke betjeningen af elektronisk medicinudstyr. Sluk for nakkehøjttaleren og andet BLUETOOTH-udstyr på følgende steder, eftersom det muligvis kan forårsage en ulykke.

 • Hvor der er brændbar gas til sted, på et hospital, i et tog, fly eller på en benzintank
 • I nærheden af automatisk døre eller en brandalarm

Bemærk!

 • For at være i stand til at anvende BLUETOOTH-funktionen skal det BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes, have den samme profil som nakkehøjttalerens. Bemærk også, at selv hvis den samme profil findes, kan udstyr muligvis variere i funktion afhængigt af deres specifikationer.
 • På grund af den trådløse BLUETOOTH-teknologis egenskaber er lyd/musik-afspilning på nakkehøjttaleren i lille smule forsinket i forhold til afspilningen på BLUETOOTH-kildeudstyret.
 • Nakkehøjttaleren understøtter sikkerhedsfunktioner, som er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden for at give en sikker tilslutning, når den trådløse BLUETOOTH-teknologi anvendes, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af indstillingen. Vær påpasselig når du kommunikerer vha. trådløs BLUETOOTH-teknologi.
 • Vi påtager os intet ansvar for læk af information under BLUETOOTH-kommunikation.
 • BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes med nakkehøjttaleren, skal være i overensstemmelse med de BLUETOOTH-standarder, som er angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal være certificeret som kompatible. Selvom de er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarderne, kan der dog være tilfælde, hvor tilslutningsforsøget mislykkedes; eller betjeninger på udstyret, indhold vist på udstyret eller opførsel af udstyret varierer afhængigt af egenskaberne eller specifikationerne af BLUETOOTH-udstyret.
 • Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med nakkehøjttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.
 • Oprettelse af en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjttaleren og et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret. Nakkehøjttaleren bør ikke anvendes med sådan et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning.
 • Hold nakkehøjttaleren væk fra et udstyr som fx et tv, en radio eller en tuner. Brug af nakkehøjttaleren i nærheden af sådan et udstyr kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret.