Varemærker

  • Android er et varemærke tilhørende Google LLC.

  • BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Corporation er under licens.

  • WALKMAN og WALKMAN-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.

  • iPhone, iPod touch, Mac og macOS er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

  • Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

  • USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

  • Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

  • Mærkerne ™ og ® er udeladt i dokumenterne.