Ikke i stand til at parre nakkehøjttaleren med et BLUETOOTH-udstyr

  • Før BLUETOOTH-udstyret inden for en afstand af 1 m fra nakkehøjttaleren.

  • Når først nakkehøjttaleren er initialiseret, kan den muligvis ikke tilslutte med den tidligere parrede iPhone. I sådan et tilfælde skal du slette parringsinformationen for nakkehøjttaleren fra iPhone, og derefter parre dem igen.

  • Sikr dig, at det BLUETOOTH-udstyr, som skal parres ned nakkehøjttaleren, er tændt, og at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på udstyret.

  • Hvis navnet på nakkehøjttaleren ikke vises på det BLUETOOTH-udstyr, som skal parres med nakkehøjttaleren, skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på udstyret, og tænd derefter for det igen. Dette kan muligvis afhjælpe problemet.