Tilslutning af nakkehøjttaleren med 2 Android-smartphones i multipunkttilslutning

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjttaleren og en smartphone, er musikafspilning og telefonsamtale generelt til rådighed på samme tid via BLUETOOTH-tilslutningen.

For at anvende én af de 2 smartphones kun til musikafspilning og den anden kun til telefonsamtale i multipunkttilslutning, skal du betjene en individuel smartphone for at aktivere enten musikafspilning eller telefonsamtale.

 1. Få nakkehøjttaleren parret med begge de 2 smartphones.
 2. Betjen én af smartphonesene for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.
 3. Betjen den tilsluttede smartphone for at fjerne fluebenet for enten [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP).

  Betjeningseksempel: For tilslutning kun med medielyd (A2DP)-profilen

  Tap på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], og tap derefter på indstillingsikonet ud for [SRS-NB10].

  På [Paired devices]-skærmen skal du fjerne fluebenet for [Call audio].

 4. Betjen den anden smartphone for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.
 5. Se betjeningseksemplet i trin nummer 3 og fjern fluebenet for den profilvalgmulighed, som du ikke gjorde i trin nummer 3.
 6. Betjen den første smartphone for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.

  Hver af de 2 smartphones er tilsluttet med den valgte profilvalgmulighed.

Tip!

 • Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Android-smartphone.

Bemærk!

 • På det udstyr, som er tilsluttet udelukkende til musikafspilning (A2DP) i multipunkttilslutning, vises den resterende batteristrøm for nakkehøjttaleren ikke korrekt.