Tænding for strømmen

  1. Tryk og hold på (strøm)/(BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (Power ON (Strøm til)).

    Nakkehøjttaleren tænder, og indikatoren begynder at blinke blåt.

    Når nakkehøjttaleren ikke har nogen parringsinformation, fx når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter anskaffelsen, begynder indikatoren at dobbeltblinke blåt.

Bemærk!

  • Når du hører stemmevejledningen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Lavt batteri, Genoplad højttaleren)), og indikatoren begynder at blinke langsomt orange, er det genopladelige batteri ved at være lavt. Oplad nakkehøjttaleren på forhånd.

  • Når det genopladelige indbyggede batteri er løbet tør for strøm, hører du en meddelelseslyd og stemmevejledning (Please Recharge Speaker. Power Off. (Genoplad højttaleren. Strøm fra.)), og nakkehøjttaleren slukker automatisk. Oplad nakkehøjttaleren.