Bemærkninger om opladning

Levetid for det indbyggede litium-ion-batteri

 • Selv hvis du ikke til hensigt at anvende nakkehøjttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.

 • Hvis nakkehøjttaleren ikke anvendes i lang tid, kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri.

 • Det genopladelige indbyggede batteri har en levetid. Efterhånden som tiden går, og antallet af gange det indbyggede batteri anvendes, forringes kapaciteten af det genopladelige indbyggede batteri langsomt. Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, på trods af at det er fuldt opladet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

 • Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, kan det betyde, at det genopladelige indbyggede batteri er udløbet.

 • Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri varierer afhængigt af brug, miljø og opbevaringsmetode.

Forsigtig

Når nakkehøjttaleren detekterer en abnormitet, som fx følgende under opladning af batteriet, bliver indikatoren ved med at dobbeltblinke orange.

 • Omgivelsestemperaturen overstiger området fra 5 °C – 35 °C.

 • Der er et problem med det indbyggede batteri.

 • Når opladning til det indbyggede batteri fortsætter i lang tid.

Når der er blevet detekteret noget unormalt ved det indbyggede batteri, skal du straks stoppe opladning, vente et stykke tid, og derefter oplade det indbyggede batteri igen. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk!

 • Mens der er batteriopladning i gang, vil nakkehøjttaleren ikke tænde, og du kan ikke anvende BLUETOOTH-funktionen.

 • Når batteriopladningen er færdig, skal du sørge for at lukke hætten over DC-indgangsporten (USB Type-C®) for at undgå risikoen for funktionsfejl forårsaget af sved- eller vandindtrængen.

 • Opladningstiden varierer afhængigt af anvendelsesforholdene for det indbyggede batteri.

 • Oplad nakkehøjttaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.

 • Nakkehøjttaleren kan også oplades, når omgivelsestemperaturen er 14 °C eller lavere. Men det kan muligvis tage meget lang tid at oplade.

 • Nakkehøjttaleren bliver varm under opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.

 • Undgå udsættelse for hurtigt temperaturskift, direkte sollys, dis, sand, støv eller elektriske stød. Efterlad desuden aldrig nakkehøjttaleren i en bil parkeret i solen.

 • Du kan oplade nakkehøjttalerens indbyggede batteri ved at tilslutte nakkehøjttaleren til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.

 • I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af nakkehøjttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du afbryde USB-kablet fra nakkehøjttaleren og tilslutte det igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.

 • Opladning fra en USB-hub garanteres kun, når du anvender en selvforsynet USB-hub, som bærer et godkendt logo.

 • Mens nakkehøjttaleren er tilsluttet med en computer, som ikke er tilsluttet til en stikkontakt, forbruger nakkehøjttaleren batteristrømmen på computeren. Efterlad ikke computeren med nakkehøjttaleren tilsluttet i længere tid for at forhindre at computerens batteri løber tør for strøm.