Ingen lyd/Kun lyd fra én højttalerkomponent/Lavt lydstyrkeniveau/Forvrænget lyd/Brummen eller støj fra højttaleren/Ingen stemme eller lav stemme på den der ringer op

 • Sørg for, at både nakkehøjttaleren og det tilsluttede udstyr er tændt.

 • Sørg for, at lydstyrken på det tilsluttede udstyr og nakkehøjttaleren er høj nok.

 • Sørg for, at der afspilles på et tilsluttede udstyr.

 • For at anvende et videoopkaldsprogram på en computer skal du betjene computeren for at ændre BLUETOOTH-profilen til HFP eller HSP.

  Under et videoopkald kan lydkvaliteten muligvis forringes afhængigt af forholdene af kommunikationssammenkoblingen.

 • Sørg for, at mikrofonerne på nakkehøjttaleren ikke er slukket.

 • Se lydindstillingerne på BLUETOOTH-udstyret for at sikre dig, at nakkehøjttaleren er konfigureret til at udsende lyd under en telefonsamtale.

 • Sikr dig, at nakkehøjttaleren har en BLUETOOTH-tilslutning med BLUETOOTH-udstyret.

 • Par nakkehøjttaleren med BLUETOOTH-udstyret igen. Hvis nakkehøjttaleren er tilsluttet med et andet BLUETOOTH-udstyr, skal du afbryde BLUETOOTH-tilslutningen med det udstyr, og derefter parre nakkehøjttaleren med BLUETOOTH-måludstyret igen.

 • Sørg for, at equalizer-funktionen er deaktiveret på det tilsluttede udstyr.

 • Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er det muligt at ændre præferencen for kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger. I sådan et tilfælde skal du vælge "Prioritet på stabil forbindelse" (SBC)-præferencen. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BLUETOOTH-udstyr.

 • Vælg "Prioritet på stabil forbindelse" (SBC)-præferencen for kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger.

 • Sørg for, at computeren er konfigureret til at udsende lyd gennem nakkehøjttaleren, når den er tilsluttet med nakkehøjttaleren.

 • Når du lytter til musik fra en computer gennem nakkehøjttaleren, kan lydkvaliteten muligvis være dårlig (fx svært at høre vokallyde osv.) i de første sekunder, efter der er oprettet en forbindelse. Dette er pga. computerspecifikationerne (der prioriteres en stabil forbindelse i begyndelsen af kommunikationen, og derefter skiftes der til lydkvalitet efter adskillige sekunder), og dette er ikke tegn på en funktionsfejl på nakkehøjttaleren.

  Hvis lydkvaliteten ikke forbedres efter nogle få sekunder, skal du betjene computeren for at oprette en A2DP-tilslutning. For betjeninger på computeren skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer.

 • Hvis nakkehøjttaleren og BLUETOOTH-kildeudstyret for musikafspilning er tilsluttet med HFP eller HSP BLUETOOTH-profilen, skal du betjene BLUETOOTH-udstyret for at ændre profilen til A2DP.

 • Flyt nakkehøjttaleren væk fra et udstyr som fx en mikroovn og et trådløst LAN-adgangspunkt.

 • Før nakkehøjttaleren tættere på BLUETOOTH-udstyret. Hvis der er nogen forhindring mellem nakkehøjttaleren og BLUETOOTH-udstyret, skal du flytte den væk.

 • Oprettelse af en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjttaleren og et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret. Nakkehøjttaleren bør ikke anvendes med sådan et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning.

 • Når du anvender nakkehøjttaleren, skal du holde den væk fra et udstyr som fx et tv, en radio eller en tuner. Brug af nakkehøjttaleren i nærheden af sådan et udstyr kan muligvis forårsage støj i lyden fra udstyret.