Foretagelse af et opkald

Du kan nyde håndfri opkald med en BLUETOOTH-mobiltelefon, som understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-tilslutning.

 • Hvis din BLUETOOTH-mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.

 • Betjeninger kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen som følger med mobiltelefonen.

 1. Tilslut nakkehøjttaleren med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

  Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blåt.

 2. Betjen BLUETOOTH-mobiltelefonen for at foretage et opkald.

  Når du foretager et opkald, sættes afspilning på pause, og ringetonen høres fra nakkehøjttaleren.

  Nakkehøjttaleren er udstyret med indbyggede retningsuafhængige mikrofoner. Du kan snakke uden at skulle overveje placeringerne af mikrofonenerne.

  Hvis der ikke høres nogen ringetone via nakkehøjttaleren

  • Nakkehøjttaleren er muligvis ikke tilsluttet med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.

  • Skift opkaldsenheden til højttaleren ved at trykke og holde på(afspil/opkald)-knappen i ca. 2 sekunder.

 3. Mens telefonen ringer, eller der er en telefonsamtale i gang, skal du justere lydstyrken ved at trykke på -/+ (lydstyrke)-knapperne på nakkehøjttaleren eller betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen.

  For at slukke for mikrofonenerne

  Tryk på(mikrofon fra)-knappen på nakkehøjttaleren.

  Mens der er en telefonsamtale i gang, vil tryk på (mikrofon fra)-knappen starte stemmevejledningen (Mic OFF (Mikrofon fra)), der angiver, at mikronerne slukkes*. Når du trykker på knappen én gang til, hører du stemmevejledningen (Mic ON (Mikrofon til)), som angiver, at mikrofonerne tændes.

  * Tilstanden, hvor mikrofonerne slukkes, angives med meddelelseslyden udsendt i intervaller på 7 sekunder.

 4. For at afslutte et opkald skal du trykke på(afspil/opkald)-knappen.

  Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter opkaldet ved at betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen, vil afspilning også genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

Tip!

 • Lydstyrken for musikafspilning og lydstyrken for telefonsamtale indstilles uafhængigt på nakkehøjttaleren. Ændring af lydstyrken under en telefonsamtale påvirker ikke lydstyrken for musikafspilning.

Bemærk!

 • Afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen sættes afspilningen ikke på pause, når du foretager et opkald.

 • Brug en BLUETOOTH-mobiltelefon mindst 50 cm væk fra nakkehøjttaleren. Der kan opstå støj, hvis nakkehøjttaleren og BLUETOOTH-mobiltelefonen er for tæt på hinanden.

 • Mikrofon fra-funktionen fungerer for mikrofonerne på nakkehøjttaleren. Den påvirker ikke mikrofonindstillingerne på softwaren på din smartphone eller computer.