Initialisering af nakkehøjttaleren

Hvis nakkehøjttaleren ikke fungerer ordentligt efter du har nulstillet den, skal du initialisere nakkehøjttaleren for at genindstille standardindstillingerne fra fabrikken.

Sørg for at nakkehøjttaleren er slukket, og tryk derefter samtidigt på (strøm)/(BLUETOOTH)-knappen og (afspil/opkald)-knappen på nakkehøjttaleren i ca. 7 sekunder.

Bemærk!

  • Mens opladning er i gang, kan du ikke initialisere nakkehøjttaleren.

 

Når initialiseringen er færdig, blinker indikatoren på nakkehøjttaleren 4 gange blåt.

Indstillingerne, som fx lydstyrkeindstillingerne, genoprettes til standardindstillingerne fra fabrikken, og al parringsinformationen slettes.