Slukning for strømmen

  1. Tryk og hold på(strøm)/(BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (Power OFF (Strøm fra)).

    Nakkehøjttaleren slukker, og den blå indikator slukker.