Tilslutning af nakkehøjttaleren med en parret Android-smartphone eller en parret iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning

 1. Tryk og hold på (strøm)/(BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (Power ON (Strøm til)).

  Nakkehøjttaleren tænder, og indikatoren begynder at blinke blåt.

  Når der oprettes en BLUETOOTH-tilslutning med det tidligere tilsluttede udstyr, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)).

  Du skal på Android-smartphonen eller iPhone se, om der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren. Hvis ikke, skal du fortsætte til trinnummer 2.

 2. Betjen Android-smartphonen eller iPhone for at vise de parrede udstyr.

  På Android-smartphonen:

  1. Tap på [Settings].

  2. Tap på [Device connection] - [Bluetooth].

  3. Tap på [Fra-ikon] for at ændre den til [Til-ikon].

  4. Tap på [SRS-NB10].

   Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blåt.

  På iPhone:

  1. Tap på [Settings].

  2. Tap på [Bluetooth].

  3. Tap på [Fra-ikon] for at ændre den til [Til-ikon].

 3. Tap på [SRS-NB10].


  Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blåt.

Tip!

 • Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Android-smartphone eller iPhone.

Bemærk!

 • Hvis det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr er i nærheden, kan tænding af nakkehøjttaleren muligvis automatisk oprette en BLUETOOTH-tilslutning med udstyret. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr eller slukke for udstyret.

 • Hvis nakkehøjttaleren ikke opretter en BLUETOOTH-tilslutning med Android-smartphonen eller iPhone, skal du slette parringsinformationen for nakkehøjttaleren fra Android-smartphonen eller iPhone og derefter parre dem forfra igen. For detaljer om betjeninger på Android-smartphonen eller iPhone skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Android-smartphone eller iPhone.