Tilslutning af nakkehøjttaleren med en parret computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Windows)

 1. Tryk og hold på(strøm)/(BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (Power ON (Strøm til)).

  Nakkehøjttaleren tænder, og indikatoren begynder at blinke blåt.

  Når der oprettes en BLUETOOTH-tilslutning med det tidligere tilsluttede udstyr, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)).

  Du skal på computeren se, om der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren. Hvis ikke, skal du fortsætte til trinnummer 2.

 2. Vælg nakkehøjttaleren på computeren.

  Windows 10

  1. Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].

  2. Klik på [Devices].

  3. Klik på [Bluetooth & other devices]-fanen, klik derefter på BLUETOOTH-kontakten for at tænde for BLUETOOTH-funktionen.

  4. Vælg [SRS-NB10] fra de udstyr, som er angivet under [Audio], og klik på [Connect].

   Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blåt.

  Windows 8.1

  1. På Start-skærmen skal du klikke på [Desktop].

  2. Højreklik på [Start]-knappen og vælg derefter [Control Panel] fra pop-op-menuen.

  3. Klik på [Hardware and Sound] - [Sound].

  4. Højreklik på [SRS-NB10].

   Hvis [SRS-NB10] ikke vises på [Sound]-skærmen, skal du højreklik på [Sound]-skærmen og derefter vælge [Show Disconnected Devices].

  5. Vælg [Connect] fra den menu, som vises.

   Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blåt.

Tip!

 • Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.

Bemærk!

 • Hvis lydkvaliteten af musikafspilning er dårlig, skal du sikre dig, at computeren er konfigureret til at aktivere BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP). For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer.

 • Hvis det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr er i nærheden, kan tænding af nakkehøjttaleren muligvis automatisk oprette en BLUETOOTH-tilslutning med udstyret. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr eller slukke for udstyret.

 • Hvis nakkehøjttaleren ikke opretter en BLUETOOTH-tilslutning med din computer, skal du slette parringsinformationen for nakkehøjttaleren fra computeren og derefter parre dem forfra igen. For detaljer om betjeninger på computeren skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer.