Om indikatoren på nakkehøjttaleren

Indikatoren angiver den følgende information vedrørende nakkehøjttaleren.

: Lyser blåt /: Lyser orange / -: Slukket

Nakkehøjttaleren tænder

-(Blinker to gange blåt.)

Hvis den resterende batteristrøm på nakkehøjttaleren er 20% eller mindre (kræver opladning), fortsætter indikationen som følger.

-- (Blinker langsomt 10 gange orange.)

Nakkehøjttaleren er ved at blive slukket

(Vedbliver med at lyse blåt i ca. 2 sekunder.)

Det indbyggede batteri i nakkehøjttaleren er ved at være fladt

-- (Blinker langsomt 10 gange orange.)

Information om BLUETOOTH-funktionen

 • Nakkehøjttaleren er i parringstilstand:

  - - - - (Bliver ved med at dobbeltblinke blåt.)

 • Et forsøg på tilslutning er i venteposition/i gang:

  - -- -- -- - (Bliver ved med at blinke blåt med intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)

  Hvis den resterende batteristrøm på nakkehøjttaleren er 20% eller mindre (kræver opladning), fortsætter indikationen som følger.

  - -- -- -- - (Bliver ved med at blinke orange med intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)

 • Der er oprettet en tilslutning:

  (Bliver ved med at blinke hurtigt blåt i ca. 5 sekunder.)

 • En tilslutning forbliver oprettet/Der udføres en knapbetjening:

  - - - - - -- - - - - - (Bliver ved med at blinke blåt med intervaller på ca. 5 sekunder i 30 sekunder.)

  Hvis den resterende batteristrøm på nakkehøjttaleren er 20% eller mindre (kræver opladning), fortsætter indikationen som følger.

  - - - - - -- - - - - - (Bliver ved med at blinke orange med et interval på ca. 5 sekunder i 30 sekunder.)

 • Der er et indgående opkald:

  (Bliver ved med at blinke hurtigt blåt.)

Ved indikationen for at et tilslutningsforsøg er i venteposition/i gang eller en tilslutning forbliver oprettet/der blev udført en knapbetjening, slukker indikatoren automatisk i den foruddefinerede tidsperiode. Når der udføres en hvilken som helst betjening på nakkehøjttaleren, vedbliver indikatoren en gang til med at blinke i en foruddefineret tidsperiode.

Information om batteriopladning

 • Opladning er i gang:

  (Vedbliver med at lyse orange.)

  Indikatoren slukker, når opladningen er færdig.

 • Der er en abnormitet i opladningen af batteriet (fx en unormal batteritemperatur):

  - - - - (Bliver ved med at dobbeltblinke orange.)

Anden information

 • Initialisering er færdig:

  (Blinker 4 gange blåt.)

  Se Initialisering af nakkehøjttaleren angående detaljer.

 • Automatisk strøm fra-funktionen slukker:

  - -- -- - (Blinker 3 gange orange.)

 • Automatisk strøm fra-funktionen tænder:

  - -- - (Blinker to gange orange.)

 • Valget af "Prioritet på stabil forbindelse"-præferencen er aktiveret for kvaliteten af musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger:

  - -- -- - (Blinker 3 gange blåt.)

 • Valget af "Prioritet på lydkvalitet"-præferencen er aktiveret for kvaliteten af musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger:

  - -- - (Blinker to gange blåt.)