Forholdsregler

Vedrørende sikkerhed

 • Se Referencevejledning, som følger med nakkehøjttaleren.

 • Vigtige oplysninger som fx modelnavnet er placeret på bunden af nakkehøjttaleren.

 • Hvis du oplever ubehag under brug af nakkehøjttaleren, skal du straks stoppe med at anvende den.

 • Sørg for at forblive vågen, mens du har nakkehøjttaleren på.

 • Hvis du får et hudproblem, som fx kløe, et udslet eller rødme, mens du har nakkehøjttaleren på, skal du stoppe brugen af nakkehøjttaleren. Hvis det at have nakkehøjttaleren på ikke synes at fungere med din hud, skal du hurtigt stoppe brug af nakkehøjttaleren og konsultere din læge eller forhandler.

 • Bær nakkehøjttaleren på en korrekt måde, hvor du ikke føler vibrationerne af nakkehøjttaleren på siderne af din nakke for at undgå et sundhedsproblem eller dårligt helbred.

 • Fortsæt ikke med at lytte ved en høj lydstyrke i en længere tidsperiode. Timevis af lytning ved et øresønderrivende lysstyrkeniveau kan muligvis beskadige din hørelse. For at beskytte din hørelse skal du holde lydstyrken på et passende niveau.

 • Hold lydstyrken lav til at starte med. Pludselig høj lyd kan muligvis beskadige din hørelse. Det anbefales, at du gradvist skruer op for lydstyrken.

 • Brug ikke nakkehøjttaleren mens du går, kører eller cykler. Gør du det, kan det forårsage trafikuheld.

 • Brug ikke på et farligt sted, medmindre den omgivende lyd kan høres.

Om statisk elektricitet

 • Statisk elektricitet ophobet i kroppen kan muligvis forårsage en mindre prikken omkring nakken. For at reducere effekten skal du bære tøj af naturlige materialer, som undertrykker dannelsen af statisk elektricitet.

Om placering

 • For at eliminere risikoen for funktionsfejl skal du undgå de følgende steder, når du placerer eller forlader denne nakkehøjttaler.

  • Et sted som udsættes for høje temperaturer, som fx under direkte sollys eller belysningsudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna

  • Inden i et køretøj med vinduerne lukket (især om sommeren)

  • Et sted udsat for meget støv

  • Et sted udsat for kraftig vibration

  • Et sted, hvor der opbevares kosmetik som fx solcreme, såvel som kemiske produkter, som fx en insektspray

 • Placer denne nakkehøjttaler på en flad, jævn overflade. Når den placeres på en overflade, der hælder, kan nakkehøjttaleren muligvis vælte eller falde ned fra overfladen pga. dens egen vibration, med tilskadekomst, funktionsfejl eller forringet ydelse til følge.

 • Afhængigt af de forhold hvorunder denne nakkehøjttaler er placeret, kan den muligvis falde ned fra overfladen. Efterlad ikke nogen værdigenstande i nærheden af nakkehøjttaleren.

 • Denne nakkehøjttaler er ikke anti-magnetisk. Hold genstande følsomme over for magnetisme (bånd med optagelser på, ure, betalingskort og kreditkort med magnetkoder osv.) væk fra nakkehøjttaleren. Du skal også være opmærksom på dette, når du bærer rundt på nakkehøjttaleren.

Andet

 • Udsæt ikke nakkehøjttaleren for kraftigt stød.

 • Anvend og efterlad ikke nakkehøjttaleren i et ekstremt koldt eller varmt miljø (temperatur uden for området af 5 °C – 35 °C). Hvis nakkehøjttaleren anvendes eller efterlades uden for området ovenfor, kan nakkehøjttaleren automatisk stoppe med at beskytte det interne kredsløb.

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende eller problemer med nakkehøjttaleren, som ikke er beskrevet i denne Hjælpevejledning, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.