Valg af kvaliteten for musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger (Kodec)

Præferencerne "Prioritet på lydkvalitet" og "Prioritet på stabil forbindelse" er til rådighed på nakkehøjttaleren for kvaliteten af musikafspilning via BLUETOOTH-tilslutninger. Præferencen "Prioritet på lydkvalitet" giver kompatibilitet med AAC såvel som med SBC for musikafspilning af høj lydkvalitet, hvorimod præferencen "Prioritet på stabil forbindelse" muliggør musikafspilning via mere stabile BLUETOOTH-tilslutninger. Når BLUETOOTH-tilslutningen er ustabil, fx når der opstår lydafbrydelse, skal du vælge præferencen "Prioritet på stabil forbindelse". "Prioritet på lydkvalitet" er standardindstillingen.

Understøttede kodec

  • Prioritet på lydkvalitet (standardindstilling): Den optimale kodec vælges automatisk mellem AAC og SBC.

  • Prioritet på stabil forbindelse: SBC er valgt.

  1. Mens batteriopladning af nakkehøjttaleren er i gang, skal du trykke og holde på(afspil/opkald)-knappen og (mikrofon fra)-knappen på samme tid i ca. 2 sekunder.

    Når valget af "Prioritet på stabil forbindelse"-præferencen aktiveres, blinker indikatoren på nakkehøjttaleren 3 gange blåt.

    Når valget af "Prioritet på lydkvalitet"-præferencen aktiveres, blinker indikatoren på nakkehøjttaleren to gange blåt.

Bemærk!

  • Afhængigt af dit miljø vil valg af præferencen "Prioritet på stabil forbindelse" muligvis ikke hjælpe med at løse lydafbrydelsesproblemet.