Tilslutning af nakkehøjttaleren med en Android-smartphone og en iPhone i multipunkttilslutning

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning mellem nakkehøjttaleren og en smartphone, er musikafspilning og telefonsamtale generelt til rådighed på samme tid via BLUETOOTH-tilslutningen.

For at kunne bruge enten smartphonen eller iPhone udelukkende til musikafspilning og den anden udelukkende til telefonsamtale i multipunktstilslutning, skal du konfigurere smartphonen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning enten til musikafspilning eller telefonsamtale, og derefter tilslutte smartphonen til nakkehøjttaleren før iPhone.

På iPhone kan du ikke angive formålet med BLUETOOTH-tilslutningen.

 1. Få nakkehøjttaleren parret med smartphonen og iPhone på en individuel basis.
 2. Betjen smartphonen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.
 3. Betjen den tilsluttede smartphone for at fjerne fluebenet for enten [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP).

  Betjeningseksempel: For tilslutning kun med medielyd (A2DP)-profilen

  Tap på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], og tap derefter på indstillingsikonet ud for [SRS-NB10].

  På [Paired devices]-skærmen skal du fjerne fluebenet for [Call audio].

 4. Betjen iPhone for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.
 5. Betjen smartphonen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren.

  Nakkehøjttaleren er tilsluttet med smartphonen med den profilvalgmulighed, som du valgte i trin nummer 3. iPhone på den anden side er tilsluttet med den profilvalgmulighed, som du fravalgte i trin nummer 3.

Tip!

 • Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Android-smartphone og iPhone.

Bemærk!

 • På det udstyr, som er tilsluttet udelukkende til musikafspilning (A2DP) i multipunkttilslutning, vises den resterende batteristrøm for nakkehøjttaleren ikke korrekt.