Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Når du er færdig med at anvende BLUETOOTH-udstyret, skal du udføre en af de følgende betjeninger for at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er afbrudt, kan du høre stemmevejledningen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH afbrudt)) fra nakkehøjttaleren.

Bemærk!

  • Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret hører du muligvis ikke nogen stemmevejledning fra nakkehøjttaleren.

  • Sluk for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret.

    For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.

  • Sluk for BLUETOOTH-udstyret.

  • Sluk for nakkehøjttaleren.

Tip!

  • Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret vil afslutning af musikafspilning muligvis automatisk afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.