Automatisk strøm fra-funktion

Nakkehøjttaleren slukker automatisk, når den efterlades ubenyttet i ca. 15 minutter, efter BLUETOOTH-tilslutningen med et BLUETOOTH-udstyr er blevet afbrudt.

Tænding/slukning af Automatisk strøm fra-funktionen

  1. Tænd for nakkehøjttaleren.
  2. Tryk og hold samtidigt på (strøm)/(BLUETOOTH)-knappen og - (lydstyrke)-knappen i ca. 5 sekunder.
    • Når Automatisk strøm fra-funktionen deaktiveres, blinker indikatoren på nakkehøjttaleren 3 gange orange.

    • Når Automatisk strøm fra-funktionen aktiveres, blinker indikatoren på nakkehøjttaleren to gange orange.