Bemærkninger til vandafvisende egenskaber

Vandbestandighedsydelsen af nakkehøjttaleren

Nakkehøjttaleren, med hætten ordentligt lukket, har en vandbestandighedsspecifikation på IPX4*1, som angivet i "Grad af beskyttelse mod vandstænk" under IEC60529 "Kapslingsklassificering (IP-kode)*2".

Men nakkehøjttaleren er ikke fuldstændig vandtæt. Tab ikke nakkehøjttaleren ned i varmt vand i et badekar og brug den ikke med vilje i vand.

Væsker, som de vandafvisende egenskaber gælder for

Relevant ferskvand, postevand
Ikke relevant andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med skyllemiddel eller badesæbe, shampoo, poolvand, varmt kildevand, saltvand osv.)

*1 IPX4 ækvivalens: Nakkehøjttaleren bevarer dens ydelse, mens den er udsat for vand, der sprøjtes fra enhver retning. Dette betyder, at der ikke kan findes noget spor af vand inde i nakkehøjttaleren efter en 10-minutters test med vand med 10 l/min. sprøjtet fra en afstand på 300 mm til 500 mm i enhver retning.

*2 Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne nakkehøjttaler (USB) er ikke vandtætte. For at reducere risikoen for brand eller elektriske stød skal du ikke udsætte nakkehøjttaleren for vand eller dråber under brug af ét eller begge af stikkene (USB). Placer ikke en vase eller nogen anden væskefyldt beholder på nakkehøjttaleren.


Vandbestandighedsydelsen for nakkehøjttaleren er baseret på vores målinger under de heri beskrevne forhold. Bemærk, at fejlfunktioner, som et resultat af vandindtrængen forårsaget af kundens forkerte brug, ikke er dækket af garantien.

Sådan undgås forringelse af de vandafvisende egenskaber

Kontrollér følgende, og brug nakkehøjttaleren korrekt.

  • Denne nakkehøjttalers design er ikke bestandigt over for vandtryk. Placer ikke nakkehøjttaleren i vandet eller direkte under det vand, som sprøjter ud af vandhanen, for at undgå en funktionsfejl.

  • Hæld ikke varmt vand, eller blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller andet apparat direkte på nakkehøjttaleren. Brug aldrig nakkehøjttaleren på et sted udsat for høje temperaturer som fx i en sauna eller i nærheden af en varmekilde.

  • Håndter hætten forsigtigt. Hætten spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandafvisende egenskaber. Sørg for, at hætten er lukket helt, når nakkehøjttaleren bruges. Vær forsigtig, så der ikke trænger fremmedlegemer ind, når hætten lukkes. Hvis hætten ikke er lukket helt, kan de vandafvisende egenskaber forringes og medføre en fejlfunktion på nakkehøjttaleren som et resultat af vand eller støv, der trænger ind i nakkehøjttaleren.

    Illustration, som viser placeringen af hætten