Opladning af nakkehøjttaleren

Nakkehøjttaleren er udstyret med et genopladeligt litium-ion-batteri. Oplad batteriet med en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter og det medfølgende USB Type-C®-kabel, inden brug af nakkehøjttaleren.

Når du anvender nakkehøjttaleren for første gang, skal du sørge for at oplade det indbyggede batteri i mere end 1 time, før du tænder for nakkehøjttaleren.

 1. Tilslut nakkehøjttaleren til en stikkontakt for at oplade den.

  Tilslut den ene ende af det medfølgende USB Type-C-kabel til DC-indgangsporten på nakkehøjttaleren og den anden ende til en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter, og tilslut derefter USB AC-adapteren til en stikkontakt.

  Nakkehøjttaleren understøtter USB AC-adaptere, som er i stand til at levere en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA). Der garanteres ikke for brug af noget andet udstyr til batteriopladning.

  Indikatoren bliver ved med at lyse orange, mens opladning er gang.

  Den estimerede opladningstid varierer afhængigt af strømudgangskapaciteten på den tilsluttede kommercielt tilgængelige USB AC-adapter. Det tager endvidere muligvis længere end opladningstiden nævnt nedenfor afhængigt af typen og specifikationen af USB AC-adapteren og USB-kablet. Tiden til opladning kan muligvis også afvige fra tiden nævnt nedenfor afhængigt af omgivelsestemperaturen.

  Den følgende tid er skrevet som en reference.

  • Når der er tilsluttet en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter i stand til at levere en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA), gennemføres opladning på ca. 4 timer*, og den orange indikator slukker.

  • Når der anvendes en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter skal du sørge for, at den er i stand til at levere en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere.

  * Tid, som kræves for at oplade det tomme genopladelige batteri til dets fulde kapacitet, når omgivelsestemperaturen er i området af 15 °C – 35 °C. Den krævede tid varierer muligvis afhængigt af brugen af nakkehøjttaleren.


  Efter du har afbrudt USB-kablet fra nakkehøjttaleren, når batteriopladningen er gennemført, skal du sørge for at lukke hætten ordentligt.

  Hætten spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandafvisende egenskaber.

Kontrol af fuld opladning

Hvis det indbyggede batteri er fuldt opladet, når du tilslutter nakkehøjttaleren til en stikkontakt med en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter, lyser indikatoren orange, hvorefter den slukker efter nogle få minutter.

 • Når du anvender en Android-smartphone med OS 8.1 eller senere installeret

  Når nakkehøjttaleren er tilsluttet med Android-smartphonen via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilslutning, skal du tappe på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] på smartphonen. Den resterende batteriladning på nakkehøjttaleren vises sammen med navnet på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med Android-smartphonen.

  Bemærk, at den resterende batteriladning vist på smartphonen muligvis kan variere fra den egentlige batteriladning på nakkehøjttaleren. Betragt denne information som en reference.

 • Når du anvender en iPhone med iOS 10.0 eller senere installeret

  Mens nakkehøjttaleren er tilsluttet med iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilslutning, vises den resterende batteriladning på nakkehøjttaleren på widget-skærmen af iPhone. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med iPhone.

  Bemærk, at den resterende batteriladning vist på iPhone muligvis kan variere fra den egentlige batteriladning på nakkehøjttaleren. Betragt denne information som en reference.

Kontrol af det indbyggede batteriniveau for det genopladelige batteri

Mens nakkehøjttaleren er tændt, vil tryk på(strøm)/(BLUETOOTH)-knappen på den højre halvdel af nakkehøjttaleren udløse den følgende stemmevejledning i overensstemmelse med den resterende batteristrøm.

 • 81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladet)

 • 61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri ca. 80%)

 • 41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri ca. 60%)

 • 21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri ca. 40%)

 • 1% - 20%: "Battery about 20%" (Batteri ca. 20%)

Indbygget batterilevetid (vha. en BLUETOOTH-tilslutning)

 • Ca. 20 timer

  • Lydstyrkeniveauet for nakkehøjttaleren er indstillet til 22.

 • Ca. 7 timer

  • Lydstyrkeniveauet for nakkehøjttaleren er indstillet til maksimum (31).

Indbygget batterilevetid (efter det indbyggede batteri er opladet i 10 minutter)

10 minutters opladning giver ca. 60 minutters musikafspilning. (Forudsat at lydstyrkeniveauet for nakkehøjttaleren er indstillet til 22.)


Levetiden for det indbyggede batteri ovenfor er målt vha. vores specificerede musikkilde.

Faktisk anvendelsestid kan muligvis afvige fra den nævnte tid pga. lydstyrken, de afspillede sange, omgivelsestemperaturen og anvendelsesforholdene.

Når det indbyggede batteri er ved at være lavt

Når du hører stemmevejledningen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Lavt batteri, Genoplad højttaleren)), og indikatoren begynder at blinke langsomt orange, er det genopladelige batteri ved at være lavt. Oplad nakkehøjttaleren på forhånd.

Når det genopladelige indbyggede batteri er løbet tør for strøm, hører du en meddelelseslyd og stemmevejledning (Please Recharge Speaker. Power Off. (Genoplad højttaleren. Strøm fra.)), og nakkehøjttaleren slukker automatisk. Oplad nakkehøjttaleren.

Tip!

 • Du kan oplade nakkehøjttalerens indbyggede batteri ved at tilslutte USB-kablet, som er tilsluttet med nakkehøjttaleren, til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.

Bemærk!

 • Tilslutning af nakkehøjttaleren til en stikkontakt eller en computer slukker automatisk for nakkehøjttaleren. Mens der er tilsluttet med en strømkilde, tænder nakkehøjttaleren ikke.

 • I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af nakkehøjttaleren til at stoppe. For at afhjælpe disse problemer skal du afbryde USB-kablet og tilslutte det tilbage igen i en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C, og oplad derefter nakkehøjttaleren én gang til. Vær opmærksom på, at rumtemperaturen muligvis kan falde til 5 °C eller lavere, især om vinteren. Medtag også omgivelsestemperaturen i overvejelserne ved opladning af nakkehøjttaleren.

 • Oplad ikke nakkehøjttalerens indbyggede batteri på steder hvor der muligvis kan sprøjte vand på den. Det medfølgende USB Type-C-kabel såvel som USB-porten bag ved hætten er ikke designet til at være vandtæt.

 • Selv hvis du ikke til hensigt at anvende nakkehøjttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.

 • Når Android-smartphonen er konfigureret til at oprette BLUETOOTH-tilslutninger kun til brug for musikafspilning (A2DP), vises den resterende batteriladning på nakkehøjttaleren ikke på smartphonen.

 • Når Android-smartphonen eller iPhone er konfigureret til at oprette BLUETOOTH-tilslutninger kun til brug for musikafspilning (A2DP) i multipunktstilslutning, vises den resterende batteriladning på nakkehøjttaleren muligvis ikke korrekt på Android-smartphonen eller iPhone.