Tilslutning af nakkehøjttaleren med en Android™-smartphone eller en iPhone via en BLUETOOTH-tilslutning

Processen for at registrere den information for et måludstyr, som kræves for BLUETOOTH-tilslutning, kaldes parring.

For at kunne anvende et udstyr sammen med nakkehøjttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning er det nødvendigt at parre nakkehøjttaleren med udstyrene på individuel basis.

Sikr dig følgende, inden du fortsætter:

 • Før Android-smartphonen eller iPhone inden for 1 m fra nakkehøjttaleren.

 • Oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.

 • For at undgå pludselig høj lydudgang fra nakkehøjttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både Android-smartphonen eller iPhone og nakkehøjttaleren, eller stoppe musikafspilning.

  Afhængigt af Android-smartphonen eller iPhone kan musikafspilningens lydstyrke muligvis synkroniseres mellem Android-smartphonen eller iPhone og nakkehøjttaleren, efter de er tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning.

 • Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med Android-smartphonen eller iPhone, ved hånden som reference.

 1. Sæt nakkehøjttaleren i parringstilstand.

  Når du parrer nakkehøjttaleren med en Android-smartphone eller en iPhone for første gang efter anskaffelsen, eller efter du har initialiseret nakkehøjttaleren (og al parringsinformationen er slettet fra nakkehøjttaleren), går nakkehøjttaleren automatisk i parringstilstand, når den tændes. I sådan et tilfælde skal du fortsætte til trinnummer 2.

  For at parre nakkehøjttaleren med en anden eller efterfølgende Android-smartphone eller iPhone (som nakkehøjttaleren har parringsinformation for) skal du sikre dig, at nakkehøjttaleren er slukket, og derefter trykke og holde på (strøm)/(BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parring)). Når nakkehøjttaleren er i parringstilstand, begynder indikatoren at dobbeltblinke blåt.

  Bemærk!

  • Sørg for at blive ved med at holde på knappen, selv i tilfælde af, at du hører stemmevejledningen (Power ON (Strøm til)) efter ca. 2 sekunder, efter du trykker og holder på(strøm)/(BLUETOOTH)-knappen.

 2. Betjen Android-smartphonen eller iPhone til at parre med nakkehøjttaleren, mens du, om nødvendigt, opfriske udstyrslisten.

  På Android-smartphonen:

  1. Tap på [Settings].

  2. Tap på [Device connection] - [Bluetooth].

  3. Tap på [Fra-ikon] for at ændre den til [Til-ikon].

  4. Tap på [SRS-NB10].

   Hvis [SRS-NB10] ikke vises på skærmen, skal du tappe på [Menu-ikon] i øverste højre hjørne og derefter tappe på [Refresh].

  På iPhone:

  1. Tap på [Settings].

  2. Tap på [Bluetooth].

  3. Tap på [Fra-ikon] for at ændre den til [Til-ikon].

  4. Tap på [SRS-NB10].

   Hvis [SRS-NB10] ikke vises på skærmen, skal du tappe på [Til-ikon] for at ændre den til [Fra-ikon], og derefter tappe én gang på den for at skifte den tilbage til [Til-ikon].

 3. Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

  Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blåt.

  Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-tilslutning, skal du gentage proceduren igen helt fra trinnummer 1.

Tip!

 • Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på Android-smartphonen eller iPhone, som tidligere har været tilsluttet med nakkehøjttaleren, gentilsluttes nakkehøjttaleren med Android-smartphonen eller iPhone, lige efter den er tændt.

 • Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din Android-smartphone eller iPhone.

 • Når [SRS-NB10] og [LE_SRS-NB10] vises for tilslutningsforsøget, skal du vælge [SRS-NB10].

  Selvom [LE_SRS-NB10] vises først, skal du vente, indtil der vises [SRS-NB10].

  Det kan muligvis tage ca. 30 sekunder til 1 minut, før [SRS-NB10] vises.

  Hvis [SRS-NB10] ikke vises, skal du gentage proceduren igen helt fra trinnummer 1.

 • Hvis der bedes om indtastning af en adgangsnøgle på en Android-smartphone eller en iPhone, skal du indtaste "0000".

  Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsord".

Bemærk!

 • Nakkehøjttaleren kommer ud af parringstilstanden efter ca. 5 minutter, og indikatoren på nakkehøjttaleren skifter til at blinke langsomt blåt. Men når nakkehøjttaleren ikke har nogen parringsinformation, fx når du anvender BLUETOOTH-funktionen på nakkehøjttaleren for første gang efter anskaffelsen, forbliver nakkehøjttaleren i parringstilstand. Hvis nakkehøjttaleren kommer ud af parringstilstanden, inden du gennemfører proceduren, skal du gentage proceduren igen helt fra trinnummer 1.

 • Når først nakkehøjttaleren er parret med BLUETOOTH-udstyret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:

  • Parringsinformation er slettet under reparationsarbejde e.l.

  • Nakkehøjttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.

   Nakkehøjttaleren kan parres med op til 8 BLUETOOTH-udstyr. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.

  • Parringsinformationen for nakkehøjttaleren er blevet slettet fra det parrede BLUETOOTH-udstyr.

  • Nakkehøjttaleren er initialiseret.

   Al parringsinformationen er slettet. Når først nakkehøjttaleren er initialiseret, kan den muligvis ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning med Android-smartphonen eller iPhone. I sådan et tilfælde skal du slette parringsinformationen for nakkehøjttaleren fra Android-smartphonen eller iPhone, og derefter parre nakkehøjttaleren med Android-smartphonen eller iPhone igen.

 • Nakkehøjttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.