Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning

Du kan nyde lytning til musik fra et BLUETOOTH-udstyr og betjene det med nakkehøjttaleren via BLUETOOTH-tilslutning, hvis det understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjene afspilning, pause eller at springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.

Betjeninger kan muligvis variere afhængigt af dit BLUETOOTH-udstyr og musikafspilningsapp. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med BLUETOOTH-udstyret.

Bemærk!

 • Sørg på forhånd for, at lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret og nakkehøjttaleren er indstillet til et moderat niveau for at undgå en pludselig høj lydudgang fra højttaleren.

  Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er justering af lydstyrken på nakkehøjttaleren muligvis ikke mulig på BLUETOOTH-udstyret, mens afspilning på udstyret er stoppet/sat på pause.

 1. Tilslut nakkehøjttaleren med BLUETOOTH-udstyret.

  Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blåt.

 2. Start afspilning på BLUETOOTH-udstyret.
 3. Brug -/+ (lydstyrke)-knapperne på nakkehøjttaleren eller betjen BLUETOOTH-udstyret for at justere lydstyrken.

  Under afspilning kan du anvende knapperne på nakkehøjttaleren til at udføre de følgende betjeninger.

  Pause

  Tryk på(afspil/opkald)-knappen under afspilning for at sætte på pause. Tryk på den igen for at annullere pause.

  Spring til begyndelsen af det næste spor

  Tryk på(afspil/opkald)-knappen hurtigt to gange under afspilning.

  Spring til begyndelsen af det aktuelle eller forrige spor*

  Tryk på(afspil/opkald)-knappen hurtigt 3 gange under afspilning.

  * Betjeninger varierer afhængigt af det BLUETOOTH-udstyr, som er i brug.

  Spol hurtigt frem i det aktuelle spor

  Mens afspilning er i gang eller på pause, skal du trykke én gang på (afspil/opkald)-knappen og straks trykke og holde på knappen. Når du fjerner din finger fra knappen, starter afspilning, eller den forbliver sat på pause på det hurtigt fremspolede punkt.

  Spol hurtigt tilbage i det aktuelle spor

  Mens afspilning er i gang eller på pause, skal du trykke to gange på (afspil/opkald)-knappen i hurtig rækkefølge og straks trykke og holde på knappen. Når du fjerner din finger fra knappen, genoptages afspilning, eller den forbliver sat på pause.

Tip!

 • Når lydstyrken på nakkehøjttaleren er maksimeret eller minimeret, hører du en meddelelseslyd.

Bemærk!

 • Betjeninger til rådighed med (afspil/opkald)-knappen kan muligvis variere på musikafspilningsappen.

 • Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-udstyret muligvis reagere forkert på betjeningerne på nakkehøjttaleren.

 • Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på det tilsluttede udstyr.

 • Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med nakkehøjttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.