Ude af stand til at tænde for nakkehøjttaleren eller nakkehøjttaleren slukker pludselig

  • Hvis indikatoren vedbliver med at lyse blåt i 2 sekunder og går ud, efter nakkehøjttaleren er blevet tændt, hvorefter nakkehøjttaleren slukker, er det genopladelige batteri tomt. Oplad det indbyggede batteri.

  • Automatisk strøm fra-funktionen på nakkehøjttaleren kan muligvis være blevet aktiveret. Mens Automatisk strøm fra-funktionen er aktiv, slukker nakkehøjttaleren automatisk i tilfælde af, at nakkehøjttaleren, uden nogen BLUETOOTH-tilslutning, lades være ubenyttet i ca. 15 minutter.

  • Nakkehøjttaleren tænder ikke, mens opladning er i gang.