Ikke i stand til at oplade nakkehøjttaleren

  • Når der anvendes en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter, skal du sørge for, at USB-kablet er tilsluttet ordentligt til nakkehøjttaleren og USB AC-adapteren. Sørg derefter for, at USB AC-adapteren er tilsluttet ordentligt til en stikkontakt.

  • Når der anvendes en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter skal du sørge for, at den er i stand til at levere en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere. Brug af en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på mindre end 0,5 A (500 mA) er ikke garanteret til brug for batteriopladning. Tiden til opladning kan muligvis også variere afhængigt af omgivelsestemperaturen.

  • Du kan oplade nakkehøjttalerens indbyggede batteri ved at tilslutte USB-kablet, som er tilsluttet med nakkehøjttaleren, til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.

  • Afhængigt af typen af USB AC-adapter kan batteriopladning muligvis mislykkedes.

  • Batteriopladning med en computer mislykkes, når computeren går i standby (slumre)- eller dvaletilstand. I sådan et tilfælde skal du ændre strømindstillingerne på computeren og oplade batteriet igen.