Tilslutning af nakkehøjttaleren med en parret computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Mac)

Understøttede operativsystemer

macOS Catalina (version 10.15)

Sikr dig følgende, inden du fortsætter:

 • Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.

  Hvis højttaleren på din computer er indstillet til(lyd fra), sendes der ikke lyd ud på nakkehøjttaleren.

  • Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:

 1. Tryk og hold på(strøm)/(BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, indtil du hører stemmevejledningen (Power ON (Strøm til)).

  Nakkehøjttaleren tænder, og indikatoren begynder at blinke blåt.

  Når der oprettes en BLUETOOTH-tilslutning med det tidligere tilsluttede udstyr, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)).

  Du skal på computeren se, om der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning med nakkehøjttaleren. Hvis ikke, skal du fortsætte til trinnummer 2.

 2. Vælg nakkehøjttaleren på computeren.
  1. Klik på [(System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.

  2. Tryk og hold på Control-knappen på tastaturet og klik på [SRS-NB10] på [Bluetooth]-skærmen, og vælg derefter [Connect] fra pop-op-menuen.

   Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du stemmevejledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilsluttet)) fra nakkehøjttaleren, og indikatoren på nakkehøjttaleren begynder at blinke blåt.

 3. Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen og vælg [Output Device] - [SRS-NB10].

  Du kan nu nyde musik osv., der afspilles på computeren, via nakkehøjttaleren.

Tip!

 • Instruktionerne for oven er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.

Bemærk!

 • Hvis lydkvaliteten af musikafspilning er dårlig, skal du sikre dig, at computeren er konfigureret til at aktivere BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP). For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer.

 • Hvis det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr er i nærheden, kan tænding af nakkehøjttaleren muligvis automatisk oprette en BLUETOOTH-tilslutning med udstyret. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på det tidligere tilsluttede BLUETOOTH-udstyr eller slukke for udstyret.

 • Hvis nakkehøjttaleren ikke opretter en BLUETOOTH-tilslutning med din computer, skal du slette parringsinformationen for nakkehøjttaleren fra computeren og derefter parre dem forfra igen. For detaljer om betjeninger på computeren skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer.