Dele og knapper

Illustration, som viser placeringerne af knapperne, indikatoren, porten, hætten, højttalerkomponenterne, mikrofonerne på nakkehøjttaleren

 1. (strøm)/(BLUETOOTH)-knap

 2. Indikator (lyser orange eller blåt)

  Vedbliver med at lyse orange, mens batteriopladningen er i gang. Nakkehøjttalerens strøm- eller kommunikationstilstand angives med den orange eller blå indikator.

 3. DC-indgangsport (USB Type-C®)*

 4. Hætte

 5. (mikrofon fra)-knap

 6. Højttalerkomponenter

 7. Mikrofoner (2 steder)

 8. (afspil/opkald)-knap

 9. -/+ (lydstyrke)-knapper

* Porten er ikke kompatibel med musikafspilning.