Elementy i przyciski

 1. Ekran dotykowy

  Odtwarzacz obsługuje się dotykając ikon lub elementów na ekranie.

 2. Gniazdo słuchawkowe (stereofoniczne typu mini)

  Wsuń wtyk słuchawek do oporu, aż wskoczy na swoje miejsce.

  Podłącz słuchawki prawidłowo. W przeciwnym razie, dźwięk na wyjściu będzie zakłócony.

 3. Gniazdo WM-PORT
  • Podłącz przewód USB (wchodzi w skład zestawu).
  • Podłącz akcesoria, które obsługują WM-PORT (nie wchodzi w skład zestawu).
 4. Otwór na pasek

  Założyć pasek na rękę (nie wchodzi w skład zestawu).

 5. Lampka ładowania

  Lampka świeci w trakcie ładowania odtwarzacza.

 6. Przycisk (zasilanie)
  • Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ekran.
  • Przytrzymaj wciśnięty przycisk przez 4 sek., aby włączyć odtwarzacz, i przez 2 sek., aby wyłączyć odtwarzacz.
  • Jeśli odtwarzacz przestanie działać stabilnie, ponownie uruchom go poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku przez 8 sek.
 7. Przyciski + (*1)/– (głośność)

  Naciskaj te przyciski, aby wyregulować głośność.

 8. Przyciski obsługi odtwarzania

  (*1): Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie.

  / : Użyj przycisków, aby przejść do początku bieżącego utworu, poprzedniego utworu lub następnego utworu.

  Przytrzymaj wciśnięte przyciski, aby przewinąć utwór do tyłu lub odtworzyć go w trybie szybkiego przewijania do przodu.

 9. Przełącznik HOLD (blokada)

  Przesuń przełącznik, aby zablokować przyciski na odtwarzaczu. Pozwala to uniknąć przypadkowego uruchomienia przycisków.

  Zablokowane (nie działają)

  Zwolnione (działają)

 10. Znak N

  Dotknij tego znaku znakiem N na urządzeniu Bluetooth lub smartfonie.
  Urządzenie Bluetooth lub smartfon muszą obsługiwać funkcję NFC.
  Można podłączyć urządzenie Bluetooth lub smartfon do odtwarzacza.

 11. Wbudowana antena Bluetooth

  Antena pozwala odtwarzaczowi nawiązywać połączenia z urządzeniami Bluetooth lub smartfonami.

  Nie należy zakrywać anteny przy nawiązanym połączeniu Bluetooth. W przeciwnym wypadku może dojść do zerwania połączenia.

 12. Pokrywa gniazda karty microSD

  Otwórz pokrywę, aby włożyć kartę microSD (nie wchodzi w skład zestawu).

 13. Kontrolka dostępu (Kontrolka ta znajduje się pod pokrywą gniazda.)

  Nie należy wyjmować karty microSD, gdy świeci kontrolka dostępu.

 14. Gniazdo karty microSD (Gniazdo karty znajduje się pod pokrywą gniazda.)

  Wsuń kartę microSD, aż wskoczy na swoje miejsce.

*1 Na przycisku i na przycisku głośności + znajduje się wyczuwalna w dotyku wypukłość. Wyczuwalne w dotyku wypukłości pomagają w obsłudze przycisków bez patrzenia na nie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.