Odtwarzanie nagrań muzycznych na komputerze z jakością dźwięku odtwarzacza (funkcja USB-DAC)

Możesz słuchać nagrań muzycznych przechowywanych na komputerze przez odtwarzacz bez przesyłania plików do odtwarzacza. Ponieważ ustawienia jakości dźwięku odtwarzacza dotyczą również dźwięku na wyjściu, muzyka z komputera może być odtwarzana z jakością dźwięku odtwarzacza.

Następujące programy są zgodne z funkcją USB-DAC. Są one zalecane do użytku z odtwarzaczem.

 • Windows: Music Center for PC
 • Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Uwaga

 • Gdy funkcja USB-DAC jest włączona, odtwarzacz może być używany tylko jako urządzenie USB-DAC. Aby korzystać z odtwarzacza jako odtwarzacza muzyki, należy wyłączyć funkcję USB-DAC.
 • Nie można przesłać plików muzycznych, gdy funkcja USB-DAC jest włączona.
 1. Zainstaluj na komputerze zgodną aplikację USB-DAC.
  • Windows:
   • Music Center for PC: W celu zainstalowania aplikacji odwiedź witrynę pomocy technicznej. (https://www.sony.net/smc4pc/) Zapoznaj się z odpowiednią częścią w [Powiązany temat].
   • Sony Audio USB Driver for Windows: Przejdź na stronę pomocy technicznej klienta, aby zainstalować Sony Audio USB Driver for Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Mac:
   Hi-Res Audio Player for Mac: W celu zainstalowania aplikacji odwiedź witrynę pomocy technicznej klienta. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Na komputerze należy skonfigurować ustawienia dla USB-DAC.

  Szczegółowe informacje na temat ustawień można znaleźć w następujących miejscach.

  • Windows: Informacje pomocy online dla programu Music Center for PC
  • Mac: Informacje pomocy online dla Hi-Res Audio Player na stronie pomocy technicznej klienta.
 3. Na ekranie biblioteki w odtwarzaczu dotknij .
 4. Gdy wyświetlany jest komunikat, dotknij [OK].
 5. Podłącz odtwarzacz do komputera przez USB.

  Głośność można regulować na ekranie [USB DAC].

Aby powrócić do funkcji odtwarzania muzyki

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu.

Gdy wyświetlany jest komunikat, dotknij [OK].

Wskazówka

 • Jeśli nie chcesz, aby odtwarzacz ładował się, gdy jest podłączony do komputera, usuń zaznaczenie z pola [Ładuj ten odtwarzacz z podłączonego urządzenia.]. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Ustawienia USB DAC] ([Ustawienia funkcji]) – [Ładuj ten odtwarzacz z podłączonego urządzenia.].

  Jeżeli jednak port USB komputera jest ustawiony na stałe zasilanie podłączonego urządzenia, komputer może nadal ładować odtwarzacz.

Uwaga

 • Podczas gdy funkcja USB-DAC jest aktywna, następujące funkcje są wyłączone.

  • Funkcja usuwania szumów
  • Tryb dźwięków otoczenia
 • Nie można odtwarzać dźwięku bezprzewodowo, gdy funkcja USB-DAC jest aktywna.
 • Funkcja USB-DAC jest przeznaczona wyłącznie do słuchania muzyki. Odtwarzacz przetwarza sygnały audio przed rozpoczęciem odtwarzania. W związku z tym dźwięk w odtwarzaczu jest nieznacznie opóźniony w porównaniu z komputerem. Oznacza to, że nie można zsynchronizować obrazu i dźwięku w przypadku korzystania z funkcji USB-DAC w następujących celach:

  • Odtwarzanie plików wideo
  • Granie w gry

  Używaj funkcji USB-DAC tylko do słuchania muzyki.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.