Instalowanie programu Content Transfer (Mac)

Content Transfer to aplikacja przeznaczona dla komputerów z systemem Mac. Należy korzystać z najnowszej wersji programu Content Transfer. Istnieje możliwość przesyłania nagrań, którymi można zarządzać z poziomu aplikacji iTunes lub Finder. Można po prostu przeciągać i upuszczać utwory lub albumy, aby przesłać je do odtwarzacza.

Przed zainstalowaniem programu Content Transfer sprawdź wymagania systemowe.

  1. Uzyskaj dostęp do Instalatora programu Content Transfer.
  2. Otwórz pobrany plik.
    Program [ContentTransfer.dmg] zostanie automatycznie zapisany w folderze pobierania. Folder ten może otworzyć się automatycznie.
  3. Zainstaluj Content Transfer.
    Uruchom [ContentTransfer.pkg]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu instalacji, zostanie wyświetlona ikona .

Uwaga

  • Po wyświetleniu monitu, uruchom ponownie komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.