Przesyłanie plików przy użyciu programu Mac systemu Finder.

Nagrania muzyczne można przesyłać bezpośrednio, przeciągając i upuszczając je w aplikacji Finder. Nie można przesyłać nagrań muzycznych chronionych prawami autorskimi.

Uwaga

 • W przypadku podłączenia odtwarzacza do komputera zasilanego z akumulatora, akumulator komputera będzie się rozładowywał. W przypadku gdy odtwarzacz będzie podłączony do komputera przez dłuższy czas, komputer należy podłączyć do zasilacza.
 1. Podłącz odtwarzacz do portu USB uruchomionego komputera.

 2. Wybierz [WALKMAN] z paska bocznego aplikacji Finder.

  Nagrania muzyczne można również przesyłać na kartę microSD.

  Wybierz folder o nazwie karty microSD zamiast folderu [WALKMAN].

 3. Otwórz folder [MUSIC] w folderze [WALKMAN].
 4. Przeciągnij i upuść wybrane pliki lub foldery () do folderu [MUSIC] () w folderze [WALKMAN].

  Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz od komputera.

Wskazówka

 • Szczegóły dotyczące zgodnych formatów plików w sekcji [Obsługiwane formaty].
 • Jeśli chcesz przesłać nagrania do nauki języka, otwórz folder [LEARNING].
 • Okładki albumów można dodać ręcznie, tak aby obraz pojawił się na ekranie odtwarzacza. Najpierw zmień nazwę pliku obrazu, aby była taka, jak nazwa folderu albumu. (W tym momencie nie zmieniaj rozszerzenia pliku obrazu.) Następnie dodaj plik obrazu do folderu albumu.
  Odtwarzacz wyświetla następujące pliki w przypadku obrazów okładek.

  • JPEG typu Baseline
  • PNG bez przeplotu
  • Rozmiar maksymalny: 4 096 × 4 096

Uwaga

 • Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz może nie być w stanie odtworzyć plików.

  • Nie należy zmieniać nazwy folderów głównych (takich jak [MUSIC]).
  • Nie należy przesyłać plików do innych folderów niż [MUSIC] lub [LEARNING].
  • Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych.
  • Nie należy formatować pamięci odtwarzacza z poziomu komputera.
 • Odtwarzacz może nie wyświetlać poprawnie informacji w przypadku niektórych nagrań muzycznych przy pewnych ustawieniach języka w odtwarzaczu.
 • Przesłane nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania nagrań muzycznych do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.
 • Można zagwarantować prawidłowe współdziałanie z koncentratorem USB tylko wówczas, gdy używany koncentrator USB ma własne zasilanie i posiada autoryzowane logo.
 • Gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, należy przestrzegać następujących zasad. W przeciwnym razie odtwarzacz może nie działać poprawnie.
  • Nie włączać komputera.
  • Nie uruchamiać ponownie komputera.
  • Nie wychodzić z trybu uśpienia komputera.
  • Nie wyłączać komputera.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.