Uwagi dotyczące danych przykładowych

Na odtwarzaczu jest wstępnie zainstalowana przykładowa muzyka do próbnego odsłuchania.

Dane przykładowe nie są instalowane w niektórych krajach lub regionach.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.