Maksymalna liczba możliwych do nagrania utworów

Muzyka (orientacyjnie)

  NW-A55/A55HN/A55L (16 GB) NW-A56/A56HN (32 GB) NW-A57 (64 GB)
MP3 (128 kb/s) 3 300 utworów 7 300 utworów 15 000 utworów
AAC (256 kb/s) 1 600 utworów 3 600 utworów 7 600 utworów
FLAC (44,1 kHz/16 bitów) 300 utworów 660 utworów 1 300 utworów
FLAC (96 kHz/24 bity) 90 utworów 200 utworów 420 utworów
FLAC (192 kHz/24 bity) 40 utworów 100 utworów 210 utworów
DSD (2,8224 MHz/1 bit) 70 utworów 160 utworów 340 utworów

Uwaga

  • Przybliżone wartości są oparte na 4-minutowym utworze.
  • Prawidłowe działanie produktu jest zapewnione, gdy w pamięci wewnętrznej i na karcie microSD znajduje się łącznie do 20 000 utworów.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.