Ekran Odbiornik Bluetooth

Z odtwarzacza można korzystać do słuchania muzyki zapisanej w smartfonie (funkcja Odbiornik Bluetooth). Używaj z odtwarzaczem słuchawek. Ustawienia jakości dźwięku w odtwarzaczu wpływają na odtwarzany dźwięk.

Aby przełączyć się do funkcji Odbiornik Bluetooth

Dotknij na ekranie biblioteki.

 1. Przycisk

  Dotknij tego przycisku, aby powrócić do odtwarzania muzyki.

 2. [Dodaj urządzenie (parowanie)]

  Dotknij przycisku, aby przygotować do parowania. Podczas parowania odtwarzacza pojawia się opcja [Anuluj].

  Jeżeli odtwarzacz nie zakończy parowania w ciągu 5 minut, ponownie pojawi się opcja [Dodaj urządzenie (parowanie)].

  Jeżeli zostaną znalezione sparowane urządzenia, pojawi się opcja [Podłącz ponownie.].

 3. Kodek/nazwa podłączonego urządzenia

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Ustawienia Wybierz, aby wyświetlić menu Ustawienia.

Wskazówka

 • Przesuń do góry na ekranie Odbiornik Bluetooth, aby zmienić ustawienia jakości dźwięku. Można słuchać muzyki na smartfonie, korzystając z jakości dźwięku odtwarzacza.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.