Ekran radia FM (Z wyjątkiem odtwarzacza NW-A55L)

Można słuchać radia FM.

Przełączanie do funkcji radia FM

Dotknij na ekranie biblioteki.

 1. Przycisk

  Dotknij tego przycisku, aby powrócić do odtwarzania muzyki.

 2. Przełącznik radia FM (Wł./Wył.)

  Podłącz parę słuchawek, aby włączyć przełącznik. Przewód słuchawkowy pełni rolę anteny.

 3. Częstotliwość

  Dotknij /, aby zmienić częstotliwość.

 4. Numer programu

  Dotknij /, aby wybrać zaprogramowaną stację.

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Zapisz w zaprogramowanych Wybierz ten element, aby zaprogramować aktualnie wybraną stację nadawczą.
Usuń z zaprogramowanych Wybierz ten element, aby usunąć zaznaczoną stację nadawczą z zaprogramowanych stacji.
Autoprogramowanie Wybierz ten element, aby automatycznie wyszukać i zapamiętać stacje radiowe na danym obszarze.
Ustawienia radia FM

Wybierz ten element, aby skonfigurować ustawienia radia FM.

(Czułość wyszukiwania, Mono/Auto)

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.