Ładowanie akumulatora

 1. Podłącz odtwarzacz do portu USB uruchomionego komputera. Albo użyj zasilacza USB (nie wchodzi w skład zestawu) do podłączenia odtwarzacza do gniazda elektrycznego przez USB.

  Wskaźnik ładowania zaświeci się.

  Po zakończeniu ładowania, ikona stanu akumulatora przełączy się na .

  Następnie wskaźnik ładowania zostanie wyłączony.

 2. Odłącz odtwarzacz od komputera.

Wskazówka

 • Można również użyć zasilacza sieciowego (nie wchodzi w skład zestawu) do ładowania odtwarzacza. Należy używać zasilacza sieciowego, który jest zgodny z odtwarzaczem.

 • Szczegółowe informacje na temat czasu potrzebnego do całkowitego naładowania akumulatora można znaleźć w części [Dane techniczne].

Uwaga

 • Jeśli poziom naładowania akumulatora odtwarzacza nie jest wystarczający, komputer może nie rozpoznać odtwarzacza. Ekran odtwarzacza nie włączy się w takim przypadku. Jeśli tak się stanie, w pełni naładuj akumulator. Może upłynąć około 10 minut zanim ekran odtwarzacza włączy się ponownie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.