Podłączanie odtwarzacza do niesparowanego smartfona po raz pierwszy

Odtwarzacza można używać do słuchania muzyki ze smartfona za pomocą połączenia Bluetooth (funkcja Odbiornik Bluetooth). Podłącz słuchawki do odtwarzacza, aby słuchać muzyki.

Można też używać funkcji Usuwanie szumów lub Tryb dźwięków otoczenia ze zgodnymi słuchawkami.

Podczas podłączania smartfona po raz pierwszy trzeba wzajemnie zarejestrować odtwarzacz i smartfon. Rejestracja ta nazywa się „parowaniem”. Po sparowaniu odtwarzacza i smartfona można je łatwo połączyć w przyszłości.

Poniższe instrukcje to podstawowa procedura krok po kroku, pozwalająca połączyć odtwarzacz ze smartfonem.

Przed rozpoczęciem zakończ połączenie Bluetooth w smartfonie, jeżeli odtwarzacz jest już podłączony do innego smartfona.

 1. Ustaw w smartfonie tryb parowania.
 2. Na ekranie biblioteki w odtwarzaczu dotknij .
 3. Potwierdź komunikat i dotknij [OK].
  Funkcja odtwarzacza zmieni się na Odbiornik Bluetooth.
 4. Dotknij [Dodaj urządzenie (parowanie)].

  Odtwarzacz jest gotowy do sparowania.

 5. Wybierz nazwę odtwarzacza na ekranie smartfona.

  Kiedy odtwarzacz połączy się ze smartfonem, pojawią się kodek () i nazwa smartfona ().

 6. Odtwórz utwór na smartfonie.

Wyłączanie funkcji Odbiornik Bluetooth

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu funkcji Odbiornik Bluetooth. Następnie dotknij [OK], gdy pojawi się komunikat. Odtwarzacz wróci do funkcji odtwarzania muzyki.


Usuwanie informacji dotyczących rejestracji smartfona

Wykonaj następujące czynności na ekranie Odbiornik Bluetooth. Z odtwarzacza można usunąć informacje o rejestracji smartfona.

 1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Dodane urządzenia - Odb. Bluetooth] ([Bluetooth]).

 2. Dotknij obok nazwy smartfona, którego rejestrację chcesz usunąć. Następnie wybierz opcję [Usuń urządzenie].

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Wskazówka

 • Można parować tylko z jednym smartfonem jednocześnie. Jeżeli chcesz sparować z kilkoma smartfonami, powtórz procedurę opisaną w tym temacie.
 • Można sterować odtwarzaniem muzyki na smartfonie, obsługując przyciski odtwarzania na odtwarzaczu.
 • Można słuchać muzyki odtwarzanej ze smartfona z ustawieniami jakości dźwięku w odtwarzaczu. Są też dostępne funkcje Usuwanie szumów i Tryb dźwięków otoczenia.
 • Odtwarzacz pozostanie podłączony do smartfona do momentu wyłączenia funkcji Odbiornik Bluetooth. Aby oszczędzać energię akumulatora, wyłącz funkcję Odbiornik Bluetooth lub zakończ połączenie Bluetooth za pomocą smartfona.
 • Jeżeli głośność jest niska i słychać szumy podczas korzystania z funkcji Odbiornik Bluetooth, wypróbuj poniższe rozwiązania. Najpierw maksymalnie zwiększ głośność w smartfonie. Następnie ustaw głośność w odtwarzaczu.

Uwaga

 • Informacje o parowaniu są usuwane w następujących sytuacjach. Ponownie sparuj urządzenia.

  • Przywrócono ustawienia fabryczne w którymkolwiek z urządzeń.
  • Informacje o parowaniu są usuwane z urządzeń np. po przeprowadzeniu naprawy.
 • Jeżeli informacje o parowaniu dotyczące smartfona zostały usunięte z odtwarzacza, ale informacje o parowaniu dotyczące odtwarzacza pozostały na smartfonie, usuń informacje ze smartfona. Następnie ponownie zarejestruj wzajemnie odtwarzacz i smartfon.
 • Czas pracy akumulatora ulega znacznemu skróceniu, gdy jest aktywna funkcja Odbiornik Bluetooth.
 • Odtwarzacz można sparować z maksymalnie 7 urządzeniami. Jeżeli liczba sparowanych urządzeń przekracza maksimum, odtwarzacz usunie najstarsze z podłączonych urządzeń.
 • Jeżeli limit czasu parowania upłynie przed jego zakończeniem, należy wykonać ponownie procedurę, zaczynając od ekranu połączenia Odbiornik Bluetooth.
 • Nie można korzystać z funkcji Odbiornik Bluetooth, gdy jest aktywna dowolna z następujących funkcji. Wyłącz funkcję i przejdź do funkcji Odbiornik Bluetooth.
  • Funkcja Radio FM (Odtwarzacz NW-A55L nie ma funkcji radia FM.)
  • Funkcja nauki języka
  • Funkcja USB-DAC
 • Jeśli dźwięk jest przerywany lub przeskakuje w trakcie połączenia Bluetooth, spróbuj co następuje.

  • Umieść odtwarzacz i smartfon bliżej siebie.
  • Wybierz [Preferowane podłączenie], dotykając następujących elementów menu.

   – [Ustawienia] – [Jakość odtwarzania odbiornika] ([Bluetooth]) – [Preferowane podłączenie].

   Następnie zakończ połączenie Bluetooth i ponownie podłącz do smartfona, aby zastosować nowe ustawienia.

 • Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie w następujących przypadkach:
  • Akumulator odtwarzacza uległ całkowitemu rozładowaniu.
  • Odtwarzacz jest wyłączony.
 • Jeżeli w smartfonie pojawi się połączenie przychodzące, gdy jest aktywna funkcja Odbiornik Bluetooth, głos rozmówcy będzie słyszany ze smartfona. Dźwięk dzwonka może być słyszany, zależnie od specyfikacji smartfona.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.