Importowanie nagrań z odtwarzacza do programu Music Center for PC

Przykładowe ilustracje i procedury obsługi bazują na programie Music Center for PC w wersji 2.0.

Uwaga

 • W przypadku podłączenia odtwarzacza do komputera zasilanego z akumulatora, akumulator komputera będzie się rozładowywał. W przypadku gdy odtwarzacz będzie podłączony do komputera przez dłuższy czas, komputer należy podłączyć do zasilacza.
 1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.
 2. Uruchom Music Center for PC.
 3. Podłącz odtwarzacz do komputera przez USB.

 4. Wybierz podłączone urządzenie z listy [Przenieś i zarządzaj] na pasku bocznym ekranu programu Music Center for PC.

  Po prawej stronie pojawi się ekran przesyłania dla odtwarzacza.

  Lista nagrań muzycznych w programie Music Center for PC pojawi się po lewej stronie.

  Aby zaimportować nagrania muzyczne z karty microSD w odtwarzaczu:
  Wybierz kartę microSD z menu wyboru urządzenia na ekranie przesyłania.

 5. Kliknij [Zarządzaj utworami na urządzeniu], aby wyświetlić listę nagrań muzycznych na odtwarzaczu.
 6. Wybierz nagrania muzyczne, które chcesz zaimportować do programu Music Center for PC.

  Można również wybrać materiały do nauki języka.

 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagranie muzyczne, aby wybrać [Importuj na komputer].

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Uwaga

 • Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.
 • Zaimportowane nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania nagrań muzycznych do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.
 • Można zagwarantować prawidłowe współdziałanie z koncentratorem USB tylko wówczas, gdy używany koncentrator USB ma własne zasilanie i posiada autoryzowane logo.
 • Gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, należy przestrzegać następujących zasad. W przeciwnym razie odtwarzacz może nie działać poprawnie.
  • Nie włączać komputera.
  • Nie uruchamiać ponownie komputera.
  • Nie wychodzić z trybu uśpienia komputera.
  • Nie wyłączać komputera.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.