Czas pracy akumulatora

Muzyka (orientacyjnie)

  Tryb dźwięków otoczenia WŁ. Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.
MP3 (128 kb/s) 30 godz. 45 godz.
AAC (256 kb/s) 27 godz. 39 godz.
FLAC (96 kHz/24 bity) 27 godz. 39 godz.
FLAC (192 kHz/24 bity) 23 godz. 30 godz.
DSD (2,8224 MHz/1 bit) 20 godz. 25 godz.
  Usuwanie szumów WŁ. Usuwanie szumów WYŁ.
MP3 (128 kb/s) 37 godz. 45 godz.
AAC (256 kb/s) 33 godz. 39 godz.
FLAC (96 kHz/24 bity) 32 godz. 39 godz.
FLAC (192 kHz/24 bity) 27 godz. 30 godz.
DSD (2,8224 MHz/1 bit) 22 godz. 25 godz.

Radio FM (orientacyjnie) (Z wyjątkiem odtwarzacza NW-A55L)

Usuwanie szumów WŁ. Usuwanie szumów WYŁ.
27 godz. 32 godz.

Bluetooth (tryb nadajnika) (orientacyjnie)

MP3 (128 kb/s)/SBC – preferowane połączenie 20 godz.
FLAC (96 kHz/24 bity)/LDAC – preferowane połą czenie (auto) 13 godz.

Połączenie Bluetooth skraca czas pracy akumulatora maksymalnie o 45% w zależności od następujących warunków.

  • Format nagrań.
  • Ustawienia podłączonego urządzenia.

Bluetooth (tryb odbiornika) (orientacyjnie)

SBC (Preferowane podłączenie) 15 godz.
LDAC (Preferowana jakość dźwięku) 12 godz.

Czas pracy akumulatora może ulec skróceniu o ok. 70%, gdy aktywne są niektóre ustawienia jakości dźwięku.

Uwaga

  • W niniejszej części podano szacowany czas pracy akumulatora podczas ciągłego odtwarzania przy domyślnych ustawieniach.
  • Nawet jeśli odtwarzacz pozostaje wyłączony przez dłuższy czas, akumulator powoli rozładowuje się.
  • Czas pracy akumulatora może różnić się zależnie od ustawień głośności, warunków użytkowania i temperatury otoczenia.
  • Akumulator rozładowuje się szybko, gdy ekran jest włączony.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.