Lista ikon wyświetlanych w obszarze informacji

Można sprawdzić stan odtwarzania oraz różnych ustawień za pomocą ikon wyświetlanych w obszarze informacji. Ikony różnią się w zależności od stanu odtwarzacza.

 1. Obszar informacji
  Stan głośności
  AVLS
  , , ,

  Stan odtwarzania

  Odtwarzanie, pauza, przejście do początku następnego utworu, przejście do początku bieżącego lub poprzedniego utworu

  Wskaźnik HOLD
  Programator nocny
  Funkcja Bluetooth
  NFC
  Usuwanie szumów
  Tryb dźwięków otoczenia
  Stan akumulatora

Wskazówka

 • Dotknij obszaru informacji, aby otworzyć okno dialogowe głośności. Pokrętłem głośności można wyregulować głośność.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.