Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem a sparowanym smartfonem

Jeśli odtwarzacz i smartfon zostały wcześniej sparowane, smartfon jest zarejestrowany w odtwarzaczu. Można łatwo połączyć odtwarzacz ze smartfonem.

 1. Na ekranie biblioteki w odtwarzaczu dotknij .
 2. Potwierdź komunikat i dotknij [OK].
  Funkcja odtwarzacza zmieni się na Odbiornik Bluetooth.
 3. Na ekranie smartfona wybierz nazwę odtwarzacza z listy sparowanych urządzeń.
  Zależnie od modelu smartfona odtwarzacz może łączyć się z nim automatycznie.
 4. Odtwórz utwór na smartfonie.

Wyłączanie funkcji Odbiornik Bluetooth

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu funkcji Odbiornik Bluetooth. Następnie dotknij [OK], gdy pojawi się komunikat. Odtwarzacz wróci do funkcji odtwarzania muzyki.

Sprawdzanie informacji dotyczących smartfona

Wykonaj następujące czynności na ekranie Odbiornik Bluetooth.

 1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Dodane urządzenia - Odb. Bluetooth] ([Bluetooth]).

 2. Dotknij obok nazwy smartfona, o którym chcesz sprawdzić informacje. Następnie wybierz opcję [Informacje o urządzeniu].

Usuwanie informacji dotyczących rejestracji smartfona

Wykonaj następujące czynności na ekranie Odbiornik Bluetooth. Z odtwarzacza można usunąć informacje o rejestracji smartfona.

 1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Dodane urządzenia - Odb. Bluetooth] ([Bluetooth]).

 2. Dotknij obok nazwy smartfona, którego rejestrację chcesz usunąć. Następnie wybierz opcję [Usuń urządzenie].

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Wskazówka

 • Można słuchać muzyki odtwarzanej ze smartfona z ustawieniami jakości dźwięku w odtwarzaczu. Są też dostępne funkcje Usuwanie szumów i Tryb dźwięków otoczenia.
 • W przypadku podłączenia ładowarki USB (nie wchodzi w skład zestawu), odtwarzacz będzie ładowany z zachowaniem połączenia Bluetooth.
 • Jeżeli ten sam smartfon pojawia się kilka razy, sprawdź adres BD smartfona w opcji [Informacje o urządzeniu]. Informacje szczegółowe na temat adresu BD można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.
 • Jeśli smartfon obsługuje funkcję NFC, odtwarzacz i smartfon można sparować i połączyć, stykając je ze sobą.
 • Odtwarzacz pozostanie podłączony do smartfona do momentu wyłączenia funkcji Odbiornik Bluetooth. Aby oszczędzać energię akumulatora, wyłącz funkcję Odbiornik Bluetooth lub zakończ połączenie Bluetooth za pomocą smartfona.
 • Jeżeli głośność jest niska i słychać szumy podczas korzystania z funkcji Odbiornik Bluetooth, wypróbuj poniższe rozwiązania. Najpierw maksymalnie zwiększ głośność w smartfonie. Następnie ustaw głośność w odtwarzaczu.

Uwaga

 • Czas pracy akumulatora ulega znacznemu skróceniu, gdy jest aktywna funkcja Odbiornik Bluetooth.
 • Nie można korzystać z funkcji Odbiornik Bluetooth, gdy jest aktywna dowolna z następujących funkcji. Wyłącz funkcję i przejdź do funkcji Odbiornik Bluetooth.
  • Funkcja Radio FM (Odtwarzacz NW-A55L nie ma funkcji radia FM.)
  • Funkcja nauki języka
  • Funkcja USB-DAC
 • Jeśli dźwięk jest przerywany lub przeskakuje w trakcie połączenia Bluetooth, spróbuj co następuje.

  • Umieść odtwarzacz i smartfon bliżej siebie.
  • Wybierz [Preferowane podłączenie], dotykając następujących elementów menu.

   – [Ustawienia] – [Jakość odtwarzania odbiornika] ([Bluetooth]) – [Preferowane podłączenie].

   Następnie zakończ połączenie Bluetooth i ponownie podłącz do smartfona, aby zastosować nowe ustawienia.

 • Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie w następujących przypadkach:

  • Akumulator odtwarzacza uległ całkowitemu rozładowaniu.
  • Odtwarzacz jest wyłączony.
 • Jeżeli w smartfonie pojawi się połączenie przychodzące, gdy jest aktywna funkcja Odbiornik Bluetooth, głos rozmówcy będzie słyszany ze smartfona. Dźwięk dzwonka może być słyszany, zależnie od specyfikacji smartfona.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.