Przygotowywanie nagrań muzycznych

Przed przesłaniem nagrań muzycznych do odtwarzacza, należy je przygotować.

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

 • Importowanie nagrań muzycznych z płyty audio CD do programu Music Center for PC.
 • Importowanie nagrań muzycznych zapisanych na komputerze do programu Music Center for PC.
 • Importowanie nagrań muzycznych zapisanych na zewnętrznym urządzeniu multimedialnym do komputera.
 • Zakup nagrań muzycznych z internetowych serwisów muzycznych.

Poniższe instrukcje dotyczą operacji przy użyciu programu Music Center for PC. Program Music Center for PC jest zalecanym oprogramowaniem dla odtwarzacza. Zainstaluj wcześniej program Music Center for PC.

Uwaga

 • Zaimportowane nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania nagrań muzycznych do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.
 • W przypadku korzystania z komputera Mac, należy używać aplikacji Content Transfer.

Importowanie nagrań muzycznych z płyty audio CD do programu Music Center for PC

 1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.

 2. Uruchom Music Center for PC.

 3. Kliknij [CD] w pozycji [Importuj] na pasku bocznym.

 4. Włóż płytę audio CD do napędu nośnika w komputerze.

  Nagrania muzyczne na płycie audio CD pojawią się na ekranie programu Music Center for PC.

  Można zmienić ustawienie formatu dla importu płyt CD. Kliknij obok , a następnie wybierz format pliku z listy [Ustawienia importowania z CD].

  • W celu zapewnienia wyższej jakości dźwięku: FLAC
  • Przy normalnej jakości dźwięku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
 5. Dodaj znaczniki wyboru do nagrań muzycznych, które chcesz zaimportować.

 6. Kliknij [Importuj], aby rozpocząć importowanie nagrań muzycznych.

  Aby anulować importowanie, kliknij [Zatrzymaj].

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Wskazówka

 • Do importowania płyt audio CD można również użyć aplikacji iTunes zamiast Music Center for PC.

Importowanie nagrań muzycznych zapisanych na komputerze do programu Music Center for PC

 1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.

 2. Uruchom Music Center for PC.

 3. Kliknij (menu) w lewym górnym rogu ekranu programu Music Center for PC. Następnie wybierz metodę importowania z menu [Plik].

 4. Określ foldery lub pliki nagrań muzycznych, które chcesz zaimportować.

 5. Uruchom importowanie nagrań muzycznych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Importowanie nagrań muzycznych zapisanych na zewnętrznym urządzeniu multimedialnym do komputera

Użyj zewnętrznego urządzenia multimedialnego z nagraniami muzycznymi.

Poniższe instrukcje dotyczą Eksploratora Windows. W przypadku korzystania z komputera Mac, należy używać aplikacji Finder.

 1. Podłącz zewnętrzne urządzenie multimedialne do komputera.

 2. Otwórz zewnętrzne urządzenie multimedialne w Eksploratorze Windows.

 3. Otwórz folder [Muzyka] na komputerze w Eksploratorze Windows.

 4. Przeciągnij i upuść foldery lub pliki z zewnętrznego urządzenia multimedialnego do folderu [Muzyka] na komputerze.

Zakup nagrań muzycznych z internetowych serwisów muzycznych

Nagrania muzyczne można zakupić w internetowych serwisach muzycznych.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi w przypadku dostawcy, z którego usług korzystasz. Każdy dostawca usług ma różne procedury pobierania, zgodne formaty plików i formy płatności. Należy zauważyć, że dostawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi bez powiadomienia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.