Formatowanie karty microSD

Kartę microSD można sformatować w odtwarzaczu.

Formatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie. Wcześniej zapisz kopię zapasową. Uważaj, aby podczas formatowania nie usunąć ważnych danych.

  1. Na ekranie biblioteki dotknij opcji menu w następującej kolejności.
    – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Resetuj/Formatuj] – [Formatuj kartę SD].
    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sprawdzaj uważnie komunikaty.

Uwaga

  • Sformatuj kartę microSD w odtwarzaczu. W przeciwnym razie niektóre funkcje odtwarzacza mogą ulec ograniczeniu.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.