Przesyłanie materiałów do nauki języka z komputera z systemem Windows przy użyciu programu Music Center for PC

Materiały do nauki języka można przesłać do odtwarzacza przy użyciu programu Music Center for PC.

Przykładowe ilustracje i procedury obsługi bazują na programie Music Center for PC w wersji 2.0.

Uwaga

 • W przypadku podłączenia odtwarzacza do komputera zasilanego z akumulatora, akumulator komputera będzie się rozładowywał. W przypadku gdy odtwarzacz będzie podłączony do komputera przez dłuższy czas, komputer należy podłączyć do zasilacza.
 1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.
 2. Uruchom Music Center for PC.
 3. Podłącz odtwarzacz do komputera przez USB.

 4. Wybierz [Moja biblioteka], aby otworzyć listę plików na Music Center for PC.
 5. Wybierz materiały do nauki języka (nagranie, album itp.).
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy materiał do nauki języka (nagranie, album itp.), aby otworzyć [Właściwości].
 7. Przewiń okno [Właściwości] w dół. Następnie wybierz [Nauka języka] z menu [Rodzaj].
 8. Kliknij [OK], aby zamknąć okno [Właściwości].
 9. Kliknij , aby przesłać do odtwarzacza materiały do nauki języka.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Uwaga

 • Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych.
 • Przesłane materiały do nauki języka mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania materiałów do nauki języka do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.