Przygotowywanie materiałów do nauki języka

Aby korzystać z funkcji nauki języka, konieczne jest przesłanie nagrań do folderu [LEARNING] w odtwarzaczu.

Do przesyłania materiałów do nauki języka można wykorzystać następujące metody.

 • Na odtwarzaczu:

  Możesz przenosić utwory, albumy i wykonawców z biblioteki utworów muzycznych do biblioteki nauki języka.

  • Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu. Możesz przenieść bieżący utwór.

   – [Przenieś utwory do Nauka języka].

  • Na liście utworów, albumów lub wykonawców dotknij w następującej kolejności opcji menu. Można przenieść wybrany utwór, album lub wykonawcę.

   – [Przenieś utwory do Nauka języka].

 • W programie Music Center for PC:

  Wybierz rodzaj materiałów do nauki języka, a następnie prześlij nagrania do odtwarzacza.

 • W Eksploratorze Windows lub w aplikacji Mac Finder:

  Przeciągnij i upuść nagranie do nauki języka do folderu [LEARNING] w odtwarzaczu.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.